Spring naar inhoud

V & A: Wat is een tiara en waarom wordt het gebruikt als symbool voor het pauselijk ambt?

by op 23 september 2011

De tiara is de pauselijke kroon in een vorm gelijkaardig aan een bijenkorf met een klein kruis bovenaan en versierd met drie koninklijke kronen. De tiara is een niet-liturgisch ornament dat daarom enkel gedragen wordt tijdens niet-liturgische ceremoniën, zoals pauselijke processies en plechtige dogmatische verklaringen. Tijdens pontificale liturgische functies draagt de paus, zoals de bisschoppen, een mijter.

Onder de vele beloften en profetische woorden die we lezen in de Heilige Schrift omtrent Christus, lezen we dat het voorspeld werd dat Hij een Koning moest zijn (Ps. 2; Ps. 109), dat hij over alle volkeren zou heersen (Ps. 2), dat hij een kroon zou dragen (Ps. 21:4) en dat Zijn naam “de Prins van de Vrede” zou zijn (Is. 9:6). Christus kwam en vervulde alles wat over hem geschreven werd. Aangezien Christus Zijn ambt overdroeg aan de Paus van Rome, dragen de pausen een kroon.

De koningen van deze wereld dragen een kroon, samengesteld uit één gouden cirkel, die de centralisering voorstelt van alle jurisdictie en autoriteit in een land. De pausen dragen echter een drievoudige kroon: de Tiara. Ze bestaat uit drie verschillende gouden cirkels:

  • De eerste van deze cirkels vertegenwoordigt het universele episcopaat van de Paus van Rome. Met anderen woorden, de Paus is het hoofd van alle gelovigen in de Kerk.
  •  De tweede van deze cirkels staat voor de oppermacht in jurisdictie, waaronder niet alleen alle gelovigen vallen, maar in het bijzonder de gewijde priesters en bisschoppen.
  • De derde van deze cirkels vertegenwoordigt de tijdelijke macht van de paus als hoofd van een land. Die functie oefende en genoot hij voor meer dan duizend jaar in deze wereld. Alhoewel de Pauselijke Staten niet langer bestaan, blijft de Vicaris van Christus het staatshoofd van Vaticaanstad.

Kortom, de tiara symboliseert de drievoudige macht van de Paus.

Achter deze verklaring schuilt ook een meer symbolische waarde:

  • De eerste cirkel symboliseert de eenheid van de Kerk. Het zegt de gelovigen dat, alhoewel zij misschien verspreid zijn over alle landen, ze desondanks toch verenigd zijn in de Katholieke Kerk.
  • De tweede cirkel symboliseert de geestelijke macht die Christus aan Zijn Kerk gegeven heeft.
  • De derde cirkel symboliseert de wereldlijke macht, die de Kerk voor zovele eeuwen gevrijwaard heeft van tirannie en onderdrukking.

(Bronnen: Lectures and Sermons, E.P. Thomas N. Burke O.P.; Catholic Encyclopedia, ‘Tiara’)

Advertenties

From → Paus

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: