Spring naar inhoud

“Onze” Bijbel: De Petrus Canisiusbijbel

De katholieke Petrus Canisiusbijbel

De katholieke en oerdegelijke Petrus Canisiusbijbel

Alle bijbelcitaten in deze website worden genomen uit de ‘Petrus Canisiusbijbel’, tenzij anders aangegeven.

Alhoewel deze nederlandse katholieke vertaling jammergenoeg niet uitgaat van de Vulgaat, maar van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten, hebben we deze bijbelvertaling gekozen voor de volgende redenen:

(i) De Petrus Canisiusbijbel is een oerdegelijke katholieke vertaling, zonder invloed van de latere modernistische tendenzen.

(ii) De ‘Wilibrordvertaling’ en de oecumenische ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ staan teveel onder invloed van het protestantisme. Het feit dat de Willibrordvertaling van 1978 ook in sommige protestantse erediensten gebruikt, bewijst voldoende!

(iii) Een recente nederlandstalige vulgaatvertaling is niet beschikbaar.

(iv) Alhoewel het taalgebruik van de Canisiusvertaling licht archaïsch kan genoemd worden, stelt het geen al te grote problemen.

(v) Exemplaren zijn nog gemakkelijk te verkrijgen.

De Petrus Canisiusbijbel werd  uitgegeven door de Apologetische Vereniging ‘Petrus Canisius’. De eerste volledige Canisiusbijbel werd gepubliceerd in 1939. Voor de periode tussen 1939 en de verschijning van de Willibrordvertaling in 1975 kan men de Canisiusvertaling beschouwen als ‘de’ katholieke vertaling.

Een opmerkelijk verschil tussen deze en latere nederlandstalige vertalingen is dat de Canisiusvertaling het Tetragrammaton vertaalt door “Jahweh”, in plaats van het in protestantse vertalingen meer gebruikelijke “Heer” of “Here”. Verder vallen in het Oude Testament de “typisch katholieke” namen op: in navolging van de Septuagint en de Vulgaat zijn Hebreeuwse namen die op een -a eindigen vergriekst (bijvoorbeeld Esdras, Jonas, Zacharias tegenover Ezra, Jona en Zacharia). In de nochtans ‘katholieke’ Willibrordvertaling komen die namen niet (meer) voor.

De Martelaren van Gorcum, martelaren voor de Katholieke Kerk

De Martelaren van Gorcum, gestorven voor een onvervalst katholiek geloof

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

%d bloggers liken dit: