Spring naar inhoud

Over Defensio Fidei

“Weest altijd tot verantwoording bereid aan iedereen, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in u leeft. 

Doet het echter met zachtheid en schroom en met een goed geweten,

opdat zij, die op uw goede wandel in Christus smalen, over hun lastertaal beschaamd mogen staan.”

(1 Pe 3:15)

DEFENSIO FIDEI is een apologetica website voor de verdediging van de katholieke geloofsleer.

St. Petrus Canisius

H. Hart Belofte: “Ik zal aan de priesters de macht geven om de meest verharde harten te raken.”

Relativisme is kenmerkend voor de heersende manier van denken, meestal vermomd als ‘tolerantie’. De tolerantie slaat echter door wanneer de verdraagzame zichzelf niet meer verdraagt. Relativisme is dan ook de grootste vijand van de waarheid en dus ook van het geloof. Er is dan ook grote nood aan duidelijke antwoorden. En die zijn er.

Defensio Fidei geeft op vragen over geloof en moraal de juiste antwoorden, dat is:

De antwoorden volgens de leer van de Katholieke Kerk.

Mensen geven hun redenen waarom ze een bepaalde religie verkiezen boven een ander. Er is geen reden waarom ook wij dat niet mogen doen. Dit is niet tegen de naastenliefde, vooral als we de ernst respecteren van diegenen die in een foute theorie geloven. Als je een zieke man niet het medicament zag nemen dat voorgeschreven was door de dokter, maar per vergissing een andere pil, zou het dan naastenliefde zijn om te zwijgen?

God is inderdaad liefde. Maar terwijl de liefde een man mag excuseren van een vergissing te maken, de liefde kan niet zeggen dat een vergissing geen vergissing is. Waarheid is geen valsheid, en valsheid is geen waarheid. Defensio Fidei wil dan ook de waarheid naar voor brengen, maar op een intellectueel eerkijke manier, zonder te hervallen in rethoriek die leidt tot onverdraagzaamheid en haat.

[De inhoud van alle artikelen valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van deze website.]

[Hoe Defensio Fidei helpen?]

Tags: Apologetiek, Apologetica, Defensio, Fidei, Verdediging, Verdedigen, Katholieke, Kerk, Apologetische, Argumenten, Apologetiek, Apologetica, Rooms-Katholieke, Geloof, Paus, Bisschop, Rome, Apologetiek, Apologetica, Apologetieke

.............

%d bloggers liken dit: