Skip to content
Link

Actualiteit: Paus schrapt Latijn als officiële taal op bisschoppensynode

Klik hier voor het artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20141006_01306486

Blikseminslag Vaticaan Paus Franciscus

Advertenties
Afbeelding

Meme: St. Thomas van Aquino, de grote Kerkleraar

image

Afbeelding

Meme: “Alleen God kan mij oordelen…”

10610761_10203945137964543_857544594713836741_n

Afbeelding

Meme: Co-existentie?

Vreedzame Moslims Tolerantie

V & A: De geschiedenis van je Kerk is er een van buitensporige martelingen, ongeëvenaarde wreedheid en onrechtvaardigheid.

Priester-MartelarenNiemand ontkent het bestaan van wreedheid en vervolging in de geschiedenis der eeuwen, maar ze vonden niet plaats als gevolg van, maar ondanks het katholieke geloof. Ze waren het resultaat van gebrekkige ideeën uit het verleden, het verleden waar protestanten en Franse Revoltionairen niet minder wreed waren dan de katholieken. Zo zijn er in Duitsland meer heksen verbrand in de protestantse gebieden, dan de katholieke. Maar weet je wat? Het verleden is het verleden. Het is waanzin om hedendaagse normen toe te passen op de geschiedenisboeken. In de voorbije eeuwen verdiende een belediging aan een vorst onherroepelijk de doodstraf; vandaag hoogstens een vermaning. Hoe kunnen we verwachten het verleden te begrijpen als we er niet in slagen ons te plaatsen in de tijdsgeest en context?

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Afbeelding

Meme: “Indien de wereld u haat , weet dan, dat zij Mij eer dan ugehaat heeft.” (Joh. 15:18)

image

Grootmoeder …

Wist je dat? – Het kussen van de ring van een Bisschop …

BisschopsringDe traditionele manier waarop men een bisschop begroet bestaat in het knielen en het kussen van zijn ring. Wat weinigen weten is dat de Kerk deze akte van nederigheid en respect voor het kerkelijk gezag beloont met de vergiffenis van dagelijkse zonden (maar niet doodzonden). De reden waarom de hand van een bisschop gekust wordt (en in de latijnse wereld ook de hand van een priester), is omdat de handen van bisschoppen en priesters geconsacreerd zijn. Hun handen zijn daarom het ultieme symbool van het priesterschap.

V & A: Je kan niet ontkennen dat de islamitische beschaving grote verwezenlijkingen heeft bewerkstelligd.

Islamistische verwezenlijkingen op het gebied van kunst, literatuur, wetenschap, geneeskunde, enz. hebben niets te zien met het feit dat de islam intrinsiek geweldadig is. De Romeinse en Griekse beschavingen bewerkstelligden ook grote verwezenlijkingen in deze materies, maar waren evenzeer gebaseerd op een heidense cultuur van geweld en wreedzaamheid. Ondanks Vergilius,Cicero en anderen was Rome ook de thuis van de gladiatoren, het afslachten van christenen, slavernij en militarisme.

Bovendien is het ook zo dat de verwezenlijkingen van de islam in haar 1300-jarig bestaan betrekkelijk bescheiden zijn in vergelijking met de beschavingen van West-Europa, Indië en China. Sommige islamitische verwezenlijkingen waren bovendien het resultaat van niet-moslims die leefden in het islamitische rijk of die personen die zich niet lang geleden bekeerd hadden. Een van de grootste islamitische filosofen, Averroes, ging in tegen de islamitische orthodoxie als gevolg van zijn studie van niet-islamitische (Griekse) filosofie en zijn voorkeur voor Westerse wijzen van denken.

(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.8)

V & A: Er zijn verschillende islamitische strekkingen. Het is goedkoop en populistisch om ze allen als “gevaarlijk” en “gewelddadig” te bestempelen.

Islamitische apologisten wijzen er vaak op dat er binnen de Islam verschillende strekkingen zijn. Dat is waar, maar, terwijl er verschillen bestaan, bestaan er ook gemeenschappelijke kenmerken. Net zoals de orthodoxen, katholieken en protestanten op vele vlakken verschillen, aanvaarden ze bepaalde belangrijke gemeenschappelijke elementen. En zo is het ook met de islam. Een van de gemeenschappelijke elementen van de islam is de jihad, die begrepen wordt als de verplichting van de Ummah om te veroveren, de wereld te onderwerpen in de naam van Allah, en te heersen met de Sharia-wet. De vier Sunni Hadhhabs (de ideologisch scholen van de fiqh [islamitische religieuze rechtsgeleerdheid]) — Hanafi, Maliki, Shafi’i, en Hanbali – komen allen overeen dat er een gemeenschappelijke verplichting bestaat voor moslims om de oorlog te verklaren aan de rest van de wereld. Bovendien is het zo dat zelfs de ideologische strekkingen buiten de Sunni orthodoxie, incl. het Sufisme en de Jafari (Shia) strekking,  het eens zijn met de noodzaak van de jihad. Wanneer het aankomt op de jihad, dan verschillen de strekkingen enkel over bepaalde specifieke vragen: Of het bijvoorbeeld noodzakelijk is om ongelovigen de kans te geven zich te bekeren, alvorens openlijk de oorlog te verklaren (Osama bin Laden vroeg Amerika om zich te bekeren, alvorens hij overging tot de aanvallen met Al-Qaeda); of plunderen toegestaan is voor zegevierende jihadisten; enz.

(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.7)