Skip to content

Wist je dat? – De Introitus

by op 26 november 2014
Schola koor

Een schola cantorum

Bij de plechtige intocht wordt door de schola cantorum een “ouverture” gezongen, namelijk de introitus. Juist als bij een opera, geeft deze ouverture het thema of de hoofdgedachte aan, welke in de liturgie van het H. Misoffer zal worden uitgewerkt. Kort en krachtig wordt de stemming van het feest weergegeven. Om dit te illustreren, laten we hieronder de intredezang of introitus van enkele grote feesten volgen:

  • Op de vooravond van Kerstmis: “Hodie scietis enz.” – “Heden zult ge weten, dat de Heer komt … en morgen zult ge zijn heerlijkheid zien.”
  • Op Kerstmis in de Nachtmis: “Dominus dixit enz.” – “Ik heb u heden verwekt.”
  • Op het feest van de Zoete Naam Jezus (1 jan.): “In nomine Jesu enz.” – “Dat voor de naam JEZUS elke knie buige …”
  • Op Maria’s verschijning te Lourdes (11 febr.): “Vidi civitatem enz.” – “Ik zag de Heilige Stad neerdalen uit de hemel … getooid als een bruid.”
  • Op Kruisvinding (3 mei): “Nos autem gloriari enz.” – “Wij moeten roemen op het Kruis van Onze Heer Jezus Christus.”
  • Op St. Aloysius (21 juni): “Minuisti eum enz.” – “Weinig minder hebt Gij hem gemaakt dan de engelen.”

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Advertenties

From → Wist je dat?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: