Spring naar inhoud

Wist je dat? – De Plechtige Hoogmis en de Stille Mis

by op 24 november 2014
Gelezen Mis

Een Plechtige Hoogmis in Parijs in 1730.

In de loop der eeuwen zijn de plechtigheden van de H. Mis uitgegroeid tot wat we nu nog ongeveer hebben in de plechtige gezongen Mis, de Mis met assistentie. Toen er meerdere H. Missen moesten worden opgedragen, werden de plechtigheden vereenvoudigd en ingekort tot wat we nu noemen de stille of gelezen Mis. Hierin moet de priester alles alleen (met één enkele lagere dienaar) doen en zeggen, dus ook dat wat anders de hogere en lagere assistenten deden of zongen. Wat in de Plechtige Hoogmis gezongen werd, bidt de priester luidop in de Gelezen Mis en wat gezegd werd, bidt hij stil.

De stille Mis heeft dan weer haar invloed doen gelden op de plechtige Hoogmis, zoals deze nu gecelebreerd wordt. Vandaar dat sommige gebeden dubbel plaatsvinden. Ze worden zowel gezongen door de assistenten als stil gebeden door de priester. Een voorbeeld hiervan is de Introitus. De schola van de zangers (dit zijn ook misdienaren!) zingt de Introitus bij de plechtige intocht; desalniettemin bidt de priester de Introitus op het altaar na de voetgebeden. Een ander voorbeeld is het epistel. De subdiaken zingt het epistel aan de ambo of lessenaar, terwijl de priester het epistel aan de epistelkant van altaar zegt.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

Advertenties

From → Wist je dat?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: