Spring naar inhoud

Wist je dat? – De Psalmen

by op 22 november 2014

Bijbel en het Oude TestamentHet is de moeite waard er op te letten, dat en hoe de Psalmen berijmde gedichten zijn.
In de meeste hebben wij het “rijm”. Het nederlands rijmt met klanken: Het eindwoord van de ene regel klinkt o p het eindwoord van de andere regel. De Hebreeën rijmen met gedachten: Het zogenaamde ‘gedachten-rijm’.
Eenzelfde gedachte bijvoorbeeld wordt in het tweede halfvers met andere woorden (meestal aanvullend) herhaald; soms zijn de gedachten van de twee halfverzen tegengesteld.
Bijvoorbeeld: “Ontferm U over mij, God, naar Uw grote barmhartigheid en volgens de grote menigte Uwer barmhartigheden wis mijn fouten uit.” Dit is dus tweemaal dezelfde gedachte met andere woorden.

(Bron: De Mis, Van Beukering F., 1939)

From → Wist je dat?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: