Skip to content

V & A: Er zijn verschillende islamitische strekkingen. Het is goedkoop en populistisch om ze allen als “gevaarlijk” en “gewelddadig” te bestempelen.

by op 15 september 2012

Islamitische apologisten wijzen er vaak op dat er binnen de Islam verschillende strekkingen zijn. Dat is waar, maar, terwijl er verschillen bestaan, bestaan er ook gemeenschappelijke kenmerken. Net zoals de orthodoxen, katholieken en protestanten op vele vlakken verschillen, aanvaarden ze bepaalde belangrijke gemeenschappelijke elementen. En zo is het ook met de islam. Een van de gemeenschappelijke elementen van de islam is de jihad, die begrepen wordt als de verplichting van de Ummah om te veroveren, de wereld te onderwerpen in de naam van Allah, en te heersen met de Sharia-wet. De vier Sunni Hadhhabs (de ideologisch scholen van de fiqh [islamitische religieuze rechtsgeleerdheid]) — Hanafi, Maliki, Shafi’i, en Hanbali – komen allen overeen dat er een gemeenschappelijke verplichting bestaat voor moslims om de oorlog te verklaren aan de rest van de wereld. Bovendien is het zo dat zelfs de ideologische strekkingen buiten de Sunni orthodoxie, incl. het Sufisme en de Jafari (Shia) strekking,  het eens zijn met de noodzaak van de jihad. Wanneer het aankomt op de jihad, dan verschillen de strekkingen enkel over bepaalde specifieke vragen: Of het bijvoorbeeld noodzakelijk is om ongelovigen de kans te geven zich te bekeren, alvorens openlijk de oorlog te verklaren (Osama bin Laden vroeg Amerika om zich te bekeren, alvorens hij overging tot de aanvallen met Al-Qaeda); of plunderen toegestaan is voor zegevierende jihadisten; enz.

(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.7)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: