Skip to content

V & A: Waarom noem je de islam gewelddadig? De Bijbel bevat toch ook gewelddadige passages?

by op 12 september 2012

Ten eerste is de verwijzing naar de Bijbel irrelevant op de vraag of de islam gewelddadig is of niet.

Ten tweede geven de gewelddadige passages in de Bijbel zeker geen continue opdracht om geweld te plegen tegen de rest van de wereld. In tegenstelling tot de Koran is de Bijbel een gigantische verzameling van documenten geschreven door verschillende personen tijdens verschillende eeuwen in verschillende contexten, hetgeen veel meer ruimte geeft voor interpretatie. De Koran daarentegen komt slechts van één bron: Mohammed. Het is, zoals de Koran het zelf zegt, met de visie en het levensverloop van Mohammed dat de Koran moeten begrepen worden. Zijn oorlogen en moorden weerspiegelen en informeren de lezer over de betekenis van de Koran.

Bovendien laat de strikte letterlijkheid van de Koran geen ruimte voor interpretatie wanneer het aankomt op de gewelddadige geboden. Net zoals het christendom de Heilige Schrift interpreteert aan de hand van het voorbeeld van Christus, zo interpreteren de moslims ook de Koran aan de hand van het voorbeeld van de krijgsheer en despoot Mohammed.

(Bron: http://www.jihadwatch.org/islam-101.html, FAQ, §4.3)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: