Skip to content

V & A: Werd het verzoek van de Heilige Maagd om Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekte Hart vervuld?

by op 22 augustus 2012
Toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria

In de vorige toewijdingen werd ofwel het woord Rusland niet vermeld, of werd de toewijdingsakte niet uitgesproken samen met alle bisschoppen in de wereld.

Neen. Alhoewel verschillende pausen de wereld aan haar Onbevlekte Hart hebben toegewijd (incl. Paus Johannes-Paulus II in 1982 en 1984), heeft niemand de specifieke verzoeken van Onze-Lieve-Heer en Onze-Lieve-Vrouw ingewilligd. In de vorige toewijdingen werd ofwel het woord Rusland niet vermeld, of werd de toewijdingsakte niet uitgesproken samen met alle bisschoppen.

In herhaalde bezoeken aan Zuster Lucia hebben zowel Christus als Maria aangedrongen dat het Rusland is (en alleen Rusland) dat het object is van deze publieke handeling van gehoorzaamheid en gebed. Vandaar dat het woord Rusland uitdrukkelijk moet vermeld worden. Bovendien hebben Christus en Maria aangegeven dat de Heilige Vader de toewijdingsakte op dezelfde dag en op hetzelfde ogenblik moet uitspreken samen met alle katholieke bisschoppen in hun respectieve bisdommen.

Alleen de toewijding van de wereld in 1942 door Pius XII betrok een groot aantal bisschoppen. Zuster Lucia schreef later dat deze onvolmaakte daad van gehoorzaamheid -alhoewel het niet het verzoek van de Heilige Maagd vervulde- desalniettemin het einde van de Tweede Wereldoorlog bespoedigde en dus het leven van miljoenen zielen redde.

Wanneer Zuster Lucia aan Christus vroeg waarom Hij niet Rusland zou bekeren zonder de toewijding van het land aan Zijn moeders Onbevlekte Hart, antwoordde Hij, “Omdat Ik wil dat Mijn volledige kerk de bekering bevestigt als een triomf van Maria’s Onbevlekte Hart, zodat de cultus en de devotie tot het Onbevlekte Hart een plaats zal krijgen naast de devotie voor Mijn Heilig Hart.”

(Bron: The Consecration of Russia, Fatima Center, http://www.fatima.org/essentials/facts/)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: