Skip to content

V & A: Is de moordaanslag op Johannes-Paulus II de vervulling van het Derde Geheim van Fatima?

by op 22 augustus 2012

Kardinaal Ratzinger maakte het in 2000 echter duidelijk dat de Kerk deze interpretatie niet aan de gelovigen oplegt, maar het enkel aanbood als een commentaar.

In het jaar 2000 werd de profetische visie van de kinderen van Fatima, het zgn. Derde Geheim van Fatima, bekend gemaakt. De visie betrof een aanslag op de Heilige Vader. Kardinaal Sodano verwees hierbij naar de aanslag op het leven Paus Johannes-Paulus II op 13 mei 1981. Kardinaal Ratzinger maakte het echter duidelijk dat de Kerk deze interpretatie niet aan de gelovigen oplegde, maar het enkel aanbood als een commentaar. In 2011 herhaalde hij, maar ditmaal als paus, dat het Derde Geheim van Fatima en de op het verleden (de aanslag op paus Johannes Paulus II) gerichte interpretatie die daarvan in 2000 onder zijn leiding (als Kardinaal Ratzinger) gegeven was, niet noodzakelijk volledig was.

Integendeel, veel wijst erop dat de moordaanslag in het begin van de jaren 80 niet van toepassing is op het Derde Geheim van Fatima. Indien men de officiële tekst leest, kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat het om een andere moordaanslag gaat. Er zijn immers teveel elementen die niet overeenstemmen met de moordaanslag van Mehmet Ali Ağca in 1981: Een verwoeste stad vol lijken; niet één maar meerdere soldaten; de effectieve dood van zowel de paus als een menigte gelovigen en clerici; etc.

Als referentie geven wij hier het gedeelte van de officiële tekst dat verwijst naar de moordaanslag: “En wij zagen in een buitengewoon licht dat God is: – iets wat er uitziet als mensen in een spiegel, wanneer zij daar langs lopen – een Bisschop in het Wit gekleed (wij hadden het voorgevoelen dat het de Heilige Vader was). Verschillende andere Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters beklommen een steile berg, waar zich op de top een groot kruis bevond uit ruwe stammen als van kurkeiken met schors. Alvorens daar aan te komen, ging de Heilige Vader door een grote stad die voor de helft verwoest was. Half bevend, met wankele tred, door pijn en verdriet neergeslagen, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Boven op de berg aangekomen knielde hij neer aan de voet van het grote kruis. Daar werd hij door een groep soldaten, die met vuurwapens en met pijlen op hem schoten, gedood. Precies zo stierven één na één de Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters, en verschillende leken, mannen en vrouwen van uiteenlopende standen en posities. Onder de beide armen van het kruis stonden twee Engelen, ieder met een kristallen schenkkan in de hand. Daarin verzamelden zij het bloed van de Martelaren en daarmee besprenkelden zij de zielen die naderden tot God.”

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: