Skip to content

V & A: Indien Vaticanum II niet onfeilbaar is, waarom hebben twee documenten de titel ‘dogmatische constitutie’?

by op 22 augustus 2012

Tijdens Vaticanum II werden geen nieuwe dogmatische verklaringen afgelegd, maar enkel bestaande dogma’s herhaald.

De titel ‘dogmatische constitutie’ wordt gebruikt voor apostolische constituties om het karakter van het document te verduidelijken. Apostolische constituties zijn de meest gezaghebbende pauselijke decreten. Ze worden gebruikt voor de afkondiging van wetten en dogmatische verklaringen.

In Vaticanum II waren er twee dogmatische constituties: ‘Lumen Gentium’ over de Kerk en ‘Dei Verbum’ over de goddelijke openbaring. Normaal gezien wordt de titel ‘dogmatische constitutie’ gebruikt voor de afkondiging van ‘ex cathedra’ verklaringen, die onfeilbaar zijn. Maar tijdens Vaticanum II werden geen nieuwe dogmatische verklaringen afgelegd, maar enkel bestaande dogma’s herhaald. Die bestaande dogma’s blijven uiteraard onfeilbaar en het is in die zin dat Lumen Gentium en Dei Verbum “dogmatisch” zijn.

Advertenties

From → Dogma

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: