Skip to content

V & A: Wat is het Derde Geheim van Fatima?

by op 22 augustus 2012

“In Portugal zal het dogma van het Geloof altijd bewaard blijven etc.” (Zuster Lucia, 1941)

In het jaar 2000 maakte Paus Johannes-Paulus II bekend dat het Derde Geheim van Fatima de aanslag op de Heilige Vader voorspelde. Alle Fatima-experts zijn het er echter over eens: Het Derde Geheim werd niet volledig vrijgegeven. Volgens de deskundigen is de aanslag op de paus slechts een onderdeel van het Derde Geheim. Zij menen dat het Derde Geheim ook over de crisis in de Kerk handelt. Waar baseren zij zich op? Er zijn vele aanwijzingen. Wij geven hier slechts enkele.

– De eerste aanwijzing dat de tekst die vrijgegeven werd door Rome niet de volledige tekst is, heeft te maken met Zuster Lucia. Zij schreef de eerste zin van het Derde Geheim in haar memoires (Okt. – Dec. 1941): “In Portugal zal het dogma van het Geloof altijd bewaard blijven etc.” Welnu, die zin komt niet voor in de tekst die in het jaar 2000 door Rome vrijgegeven werd. Bovendien geeft de zin onrechtstreeks aan dat er andere plaatsen in de wereld zullen zijn, waar het geloof niet bewaard zal worden.

– Een tweede aanwijzing over de inhoud van het geheim vinden we terug in een interview met Kardinaal Ratzinger in november 1984. Als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer had hij het Derde Geheim gelezen. Het Geheim, volgens de Kardinaal, betrof “een radicaal verzoek voor bekering, de absolute ernst van geschiedenis, de gevaren die het Geloof en het leven van een christen bedreigen, en dus de gehele wereld. En ook het belang van de eindtijd.” De Kardinaal vervolgde met een uitleg die zei : “De zaken in het Derde Geheim stemmen overeen met wat aangekondigd werd in de Heilige Schrift en worden bevestigd door vele andere Mariale verschijningen.”

– Jaren later verklaarde Kardinaal Ratzinger dat de verschijningen van de Heilige Maagd in Akita identiek leken aan die van Fatima. De boodschappen van Akita spraken niet over een doodsaanslag tegen de paus, maar een geloofsstrijd binnen de Kerk en een kastijding van de wereld.

“Wat het Geheim betreft, wel, laat me je zeggen dat ik één van die personen ben die meent dat we niet de volledige zaak gekregen hebben. Ziezo, ik heb het je gezegd. Je hebt het recht op je eigen mening, nietwaar, Heilige Vader? Welnu, dát is mijn eigen mening.” (Moeder Angelica, 2001)

– Een andere aanwijzing dat het Geheim niet louter gaat over de aanslag tegen de Heilige Vader, is het feit dat Zuster Lucia in een interview over het Derde Geheim verklaarde: “Het is in het Evangelie en in het Boek van de Openbaring, lees ze!” De ondervrager gaf dan aan dat zij hem in het bijzonder verwees naar de hoofdstukken VIII tot en met XIII van de Apocalyps.

En opdat niemand mene dat het hier om wilde speculatie of een samenzweringstheorie gaat, citeren we graag de mening van Moeder Angelica, stichteres van het katholieke wereldnetwerk EWTN, tijdens een live uitzending van haar omroep op 16 mei 2001: “Wat het Geheim betreft, wel, laat me je zeggen dat ik één van die personen ben die meent dat we niet de volledige zaak gekregen hebben. Ziezo, ik heb het je gezegd. Je hebt het recht op je eigen mening, nietwaar, Heilige Vader? Welnu, dát is mijn eigen mening.”

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: