Spring naar inhoud

V & A: Indien Christus vandaag leefde, zou Hij opstaan tegen de rijken en voor de armen ?.

by op 16 augustus 2012

Christus was geen marxist of socialist. De bevrijdingstheologie heeft het verkeerd.

Christus was geen marxist of socialist. Alhoewel Christus gekruisigd werd tussen twee dieven, had Hij vrienden onder de rijken en ging hen vaak bezoeken in hun huizen. Indien de rijken van vandaag onrechtvaardig zijn, zou Hij hen veroordelen voor zover zij onrechtvaardig zijn. Maar anders zou Hij hen niet veroordelen. Hij veroordeelde nooit rijkdom op zich. Dit is een misconceptie van vele mensen vandaag de dag.

God heeft geen probleem met rijkdom. Toen Job een rijk man was (Job 1:1, 8), werd hij geprijsd en bemind door God. God veroordeelt het misbruik van rijkdom, en gebiedt alle mensen om arm te zijn in geest. Iedere persoon moet bereid zijn al zijn aardse goederen op te offeren, eerder dan een zonde te begaan.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Moraalleer

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: