Spring naar inhoud

V & A: Wat is er mis met de bevrijdingstheologie?

by op 15 augustus 2012

Typische marxistische propaganda van de bevrijdingstheologie, die we in zovele katholieke kerken en scholen aantreffen. Bemerk de persoon links-bovenaan die verdacht veel op Ché Guevara lijkt.

De bevrijdingstheologie is een politieke beweging in de theologie die de leer van Christus benadert vanuit een bevrijding van onrechtvaardige economische, politieke of sociale omstandigheden. De Congregatie voor de Geloofsleer veroordeelde tot meerdere malen toe bepaalde aspecten van de beweging.  Sommige van hun bevindingen waren de volgende:

– De theologie is marxistisch geïnspireerd. Dat wil zeggen dat het marxistische concept van klassenstrijd centraal staat in hun visie op de geschiedenis.

– Sommige van de bevrijdingstheologen hebben de betekenis van fundamentele theologische concepten veranderd en er een nieuwe aan gegeven (bv. ‘hoop’, ‘liefde’, ‘redding’ krijgen een marxistische interpretatie met betrekking tot hun zgn. klassenstrijd).

– De bevrijdingstheologie is helemaal niet een concept dat ontstond en geleid wordt door de kansarmen, maar veeleer een uitvinding van Westerse intellectuelen tijdens de Koude Oorlog. Met andere woorden, het is een tijdelijk fenomeen dat meer weg heeft van een project uit een laboratorium, dan een gevoel dat leeft onder de mensen.

– De bevrijdingstheologie hervalt in een marxistisch populisme, dat alle sceptici automatisch beschuldigt van quasi-collaboratie met de rijken.

– Het is fout om de bergrede uitsluitend te willen toepassen op de sociaal-economische situatie van vandaag.

– Het geestelijke concept  van de Kerk als ‘het Volk van God’ wordt omgevormd in een marxistische betekenis. ‘Volk’ betekent voor hen de antithesis van hiërarchie en instituties, die volgens hen alleen maar leiden tot onderdrukking. Met andere woorden, zij menen dat elke vorm van kerkhiërachie tegengesteld is aan de belangen van het ‘volk’.

(Bron: Liberation theology, Wikipedia)

Advertenties

From → Moraalleer

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: