Skip to content

V & A: Hoe kunnen de ouders van een baby het doopsel aanvragen zonder de toestemming van het kind zelf? Dat is gewoonweg absurd.

by op 28 juli 2012

Het dopen van kinderenDaar is niets absurds aan. Christus kan de tussenkomst van een derde (die verantwoordelijk is voor het welzijn van een bepaald individu) wel degelijk verhoren, zelfs zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. We vinden hier twee voorbeelden van terug in het evangelie. Er is het geval van de honderdman die de genezing van zijn knecht bekwam (Mt. 8:5-13). Een andere instantie is de genezing van de dochter van de Kanaänietische vrouw (Mt. 15:22-28). In beide gevallen waren ze verantwoordelijk voor iemand en handelden ze zelfstandig met het oog op het welzijn van de betrokkene. Kinderen die nog niet de jaren van verstand bereikt hebben, zijn niet bij machte om het doopsel aan te vragen. Er is niets verkeerds met de tussenkomst van de ouders om het doopsel aan te vragen, wanneer die ervan overtuigd zijn dat het in het belang is voor het welzijn van hun kind.

Advertenties

From → Doopsel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: