Skip to content

V & A: Het dopen van kinderen wordt niet vermeld in de Bijbel. Dit is een latere uitvinding.

by op 28 juli 2012

Doopsel van kinderen in de Katholieke KerkDe vraag die we ons moeten stellen, is of de Eerste Christenen deze praktijk kenden. En het antwoord op die vraag is positief. Verschillende Kerkvaders bevestigen dit in hun geschriften. St. Hippolytus van Rome (c. 215 A.D.) schreef er het volgende over: “Doop eerst de kinderen; en als ze voor zichzelf kunnen spreken, laat het dan aan hen over. In de andere gevallen, laat de ouders of hun familieleden voor hen beslissen.” (The Apostolic Tradition 21). Origenes (c. 244 A.D.) wees op het feit dat dit wel degelijk een apostolische traditie is: “De Kerk ontving van de apostelen de traditie om het doopsel ook toe dienen aan kinderen.” (Kommentaar Rom. 5:9). En in 252 A.D. veroordeelde het Concilie van Carthago de mening dat kinderen moeten wachten tot de 8ste dag na de geboorte, zoals dat het geval was met de besnijdenis, alvorens gedoopt te worden (cf. St. Cyprianus van Carthago, Brief 64 (59), 2).

Advertenties

From → Doopsel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: