Skip to content

V & A: Waarom doopt de Katholieke Kerk kinderen? Is het niet beter om te wachten totdat ze ouder zijn?

by op 25 juli 2012

Kinderdoopsel in de Katholieke KerkAlle mensen worden geboren met de erfzonde: “Allen immers sterven door hun gemeenschap met Adam.” (1 Kor. 15:22) De erfzonde vormt een obstakel voor heiligmakende genade. De erfzonde kan enkel weggenomen worden door het doopsel en maakt ons kinderen bestemd voor de hemel, tenminste zolang we in de staat van genade blijven. Het is dus van  groot belang dat we gedoopt worden. Leeftijd speelt daarom geen rol.

Dat kinderen die niet voor zichzelf kunnen kiezen, toch gedoopt worden, is bijzonder logisch. Ten  eerste is het doopsel uitermate belangrijk. Ten tweede is de rol van ouders nu precies om keuzes te maken die in het belang van het kind zijn. Welke ouders zouden wachten totdat hun kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, om het de keuze te geven of het wil leren lezen en schrijven?

Ten derde is het belangrijk om in te zien dat het kinderdoopsel een verderzetting is van het Oude Testament. De besnijdenis was een symbolische voorafbeelding van het doopsel (Kol. 2:11-12). Kinderen uit het Oude Verbond werden besneden na maar liefst acht dagen: “Ieder mannelijk kind onder u, dat acht dagen oud is, moet worden besneden, van geslacht tot geslacht” (Gen. 17:11). Niemand stelt de Joden in vraag over de besnijdenis van hun kinderen. Waarom zouden wij dan niet onze kinderen mogen dopen?

(Bron: J. Martignoni, Infant Baptism)

Advertenties

From → Doopsel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: