Skip to content

V & A: Is het gemakkelijker om zich te redden als priester dan als leek?

by op 15 juli 2012

Mgr. Roger VangheluweOf het “gemakkelijker” is, is een moeilijke vraag. Het is zeker dat God veel meer genaden en hulpmiddelen geeft aan priesters. Hun levensstaat vereist immers een grotere bijstand. Net zoals koninklijke gezanten op meer middelen kunnen rekenen van een koning dan een gewone staatsambtenaar, is dit ook het geval voor priesters.

Dit brengt echter ook een ontzettende grote verantwoordelijk met zich mee. Vele priesters verwaarlozen echter hun levensstaat en zijn ware kinderen van Belzebub. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat St. Johannes Chrysostoms zei dat de weg naar de hel geplaveid is met de schedels van priesters en bisschoppen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we allen bidden voor priesters. Dat ze hun heilige taak met vurigheid mogen uitoefenen!

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: