Skip to content

V & A: Als wellicht de meerderheid van de mensen zichzelf verdoemt, is er dan nog hoop om gered te worden?

by op 14 juli 2012

Vanuit een menselijk perspectief lijkt redding inderdaad zo goed als onmogelijk, vooral wanneer we denken aan de woorden van Christus toen Hij sprak over de enge poort (Lk. 13:23-24). Maar met Gods hulp is niets onmogelijk: “Een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk der hemelen. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze zeer verwonderd, en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Jezus zag hen aan, en sprak: Bij de mensen is dit onmogelijk; maar bij God is alles mogelijk.” (Mt. 19:24-26) Bovendien maakt God het ons gemakkelijk. We hebben de sakramenten, in het bijzonder de Heilige Eucharistie en de Biecht, en de Kerk om ons de weg te tonen.

Advertenties

From → Hemel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: