Spring naar inhoud

V & A: Gaat de meerderheid van de mensen naar de hel?

by op 13 juli 2012

Hoog tijd voor bekering!

Alhoewel niemand zekerheid heeft over het aantal mensen die naar de hel gaan, zou ons dit niet moeten verwonderen. De mensen leiden een slecht leven. Immoraliteit is alom aanvaard. Uit de woorden van het Heilig Evangelie kunnen we afleiden dat dit wellicht het geval is: “Eens zei Hem iemand: Heer, zijn de zaligen weinig in aantal? Maar Hij sprak tot hen: Doet uw best, om binnen te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen trachten binnen te komen, en het niet kunnen.” (Lk. 13:23-24) En ook St. Paulus geeft hetzelfde aan: “Weet gij niet, dat de wedlopers in het renperk wèl allen lopen, maar dat slechts één de prijs behaalt. Loopt dan zó, dat ook gij hem moogt winnen.” (1 Kor. 9:24)

De opinie dat de meerderheid van de mensen naar de hel gaat, is ook de algemeen aanvaarde mening van de kerkleraars en heiligen: St. Johannes Chrysostomos (Hom.40.), St. Augustinus (Contra Faustum-Cl. 0321; Contra Cresconius; Commentaar op het evangelie van St. Mattheus), St. Alphonsus Maria Liguori  (The Incarnation, Birth, and Infancy of Jesus Christ, p. 292; The way of Salvation and Perfection, p. 311; Preparation for Death, p. 174), St. Thomas van Aquino (1a q49 A9 ad5; 1a Q23 A7 ad7; 1aQ23 A7 ad3), St. Robertus Bellerminus, St. Johannes Vianney (Isaias 17:5-6), St. Louis de Montfort (Biography, George Rigault, p. 144), Lucia van Fatima (Fatima: The great sign, Johnson, p. 36), Zalige Jacinta van Fatima (Our Lady of Fatima, Dr. William Walsh, p. 91-92), Zalige Kard. Newman (Sermoen XVIII), en vele anderen.

(Bron: P. Lavin, The Number of the Predestined)

Advertenties

From → Hel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: