Spring naar inhoud

Wist je dat? – De rotskoepel in Jeruzalem …

by op 10 juli 2012

“Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken.” (Koran 19:33-35)

De Rotskoepel, soms de Rotskoepelmoskee genoemd, is de moskee op de Tempelberg in Jeruzalem. Wat weinigen weten is dat op de muren van de rotskoepel godslasterlijke verzen van de Koran te lezen vallen: “Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: «Wees», en het wordt.” (Koran 19:33-35)

Diegenen die menen dat de christenen en de vredelievende moslims dezelfde God aanbidden, zijn ronduit fout …

(Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock)

Advertenties

From → Wist je dat?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: