Spring naar inhoud

V & A: Waarom gelooft de Kerk in het vagevuur? Het lijkt niet logisch dat er naast de hemel en de hel een derde optie bestaat.

by op 8 juli 2012

Dat God het vagevuur heeft geschapen, is zeer logisch. Enerzijds heeft God medelijden met de mensen en wil Hij niet dat alle zondaars de eeuwige verdoemenis verdienen. Anderzijds vindt God dat velen niet klaar zijn voor de hemel en dat zij hun zonden eerst moeten uitzuiveren. Er is dus vanuit een logisch standpunt wel degelijk ruimte voor het vagevuur, namelijk een plaats tussen hemel en hel, een plaats waar Gods genade en Zijn  rechtvaardigheid elkaar treffen.

From → Vagevuur

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: