Spring naar inhoud

V & A: Je lijkt te geloven dat de christelijke religie de ene ware is.

by op 29 juni 2012

Ik denk niet alleen dat het de ene ware religie is. Ik weet dat het zo is. God heeft één religie geopenbaard, geen duizenden. En ik weet dat religie even noodzakelijk is voor het menselijk geslacht als zuurstof. Ik weet dat er een ware religie moet zijn. Ik weet dat alle religies die niet door God geopenbaard werden, vals zijn. De Rede op zich kan dat voldoende bewijzen.

(Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Ene ware Kerk

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: