Skip to content

V & A: Er zijn veel intelligente mensen die niet religieus zijn.

by op 20 juni 2012
Wij prediken Christus gekruisigd

“Wij preken Christus gekruisigd, voor de Joden een ergernis en voor de heidenen een dwaasheid. … Neen, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, om de wijzen beschaamd te maken.” (1 Kor. 1:23-26)

In welk opzicht zijn ze intelligent? Sommigen zijn slim in wiskunde; anderen in talen, maar ze kunnen heel onwetend zijn in de wetenschap van religie. Zelfs een overtuigde katholieke scholier kan hen waarschijnlijk heel veel bijleren. Je argument is misschien geldig, indien deze intelligente heren geschoold waren in godsdienst. Maar het baat weinig om te zeggen, “Ik ken een zeer intelligente dokter. Hij heeft nooit muziek gestudeerd. Ik zie dan ook het nut van muziek niet in.” De medische kennis van de dokter is geen argument tegen muziek, en al de kennis van je vrienden in wiskunde, wetenschap, of fysica, zijn geen argument tegen religie. Hun kennis maakt de hemel niet minder aangenaam, noch de hel minder waar.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: