Skip to content

V & A: Kan een priester de zonden vergeven van iemand die lastert tegen de Heilige Geest, ondanks het feit dat Christus zegt dat dergelijke zonden niet vergeven zullen worden noch in deze wereld noch in de toekomstige (Mt. 12:32)?

by op 11 juni 2012

Er is geen zonde die zo groot is, dat ze niet vergeven kan worden, op voorwaarde dat iemand oprecht berouw heeft. Wat Christus werkelijk bedoelde, was dat sommige zielen zo’n slechte ingesteldheid hebben, dat hun de wil zal ontbreken om berouw te hebben. Lastering tegen de Heilige Geest is geen godslastering in het algemeen, maar een bijzonder verzet tegen de genade van de Heilige Geest, die bedoeld is om ons te redden.

De Farizeeërs die de mirakelen van Christus zagen, konden hun miraculeus karakter niet ontkennen; maar in plaats van zich open te stellen voor Gods genade, verkozen zij Zijn werken toe te schrijven aan de duivel. Het is weinig waarschijnlijk dat een man die de middelen verwerpt, die God hem aanbiedt voor zijn bekering, andere genaden wél zal aanvaarden, en Christus waarschuwt ons scherp om te zondigen tegen het licht, aangezien het slechts zelden eindigt met een bekering. Het onvergeeflijke karakter van deze specifieke zonde is een gevolg van de slechte ingesteldheid van de persoon en niet de zonde zelf. Er is geen enkele onvergeeflijke zonde die niet kan vergeven worden, wanneer een mens berouw heeft.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Biecht

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: