Skip to content

V & A: Wat bewijs heb je dat er zoiets bestaat als de erfzonde?

by op 6 juni 2012

Het beste bewijs: Het woord van God die ons geschapen heeft. In Ps. 50:7 lezen we Davids getuigenis: “Want in ongerechtigheid ben ik geboren, en mijn moeder ontving mij in zonde.”  Wat opmerkelijk is, is dat het oorspronkelijke Hebreews over ongerechtigheid of zonde spreekt, en niet over ongerechtigheden of zonden. Met andere woorden, David spreekt hier niet over zijn persoonlijke zonden, of de zonden van zijn vader en moeder, maar van de erfzonde van Adam en Eva.

In Jn. 3:5 stelt Christus dat een mens geboren moet worden uit water en de H. Geest om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Een geboorte betekent leven. Herboren worden, betekent de verwerving van een nieuw leven-gevend element dat niet aanwezig was bij onze fysieke geboorte. Het doopsel geeft dat bovennatuurlijke leven-gevend element, en het gebrek daaraan voor het doopsel is precies de erfzonde.

En ook St. Paulus spreekt over de erfzonde. In Rom. 5:12 lezen we: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen … allen hebben gezondigd.”

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Erfzonde

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: