Skip to content

V & A: Wat is het verschil tussen sacramenten en sacramentalia?

by op 15 mei 2012

image

Er zijn twee grote verschillen. Het eerste verschil betreft de instelling. Sacramenten werden door Christus zelf ingesteld. Sacramentalia of sacramentaliën (bv. rozenkrans, schapulier, gezegende medailles, …) daarentegen werden door de Kerk ingesteld.
Maar er is nog een tweede verschil, namelijk hun werking. Sacramentalia werken ‘ex opere operantis’. Dat wil zeggen dat hun effect afhangt van de gesteldheid van de persoon. De rozenkrans bijvoorbeeld die gebeden wordt met volle aandacht en devotie, bewerkstelligt méér genade, dan iemand die het bidt met allerhande verstrooiingen. Het principe spreekt voor zich. Vandaar dat gelovigen graag levende heiligen om gebeden vragen, omdat ze weten dat de gebeden van de heiligen méér effect zullen hebben.
Sacramenten daarentegen hebben een tweevoudig effect. Ze werken zowel ‘ex opere operantis’ als ‘ex opere operato’. Ex opere operato wil zeggen dat het effect volledig afhangt van het sacrament zelf, onafhankelijk van de gesteldheid van de persoon. De H. Mis bijvoorbeeld is steeds een geldige Mis (tenminste wanneer de vorm, materie en intentie aanwezig zijn) . De consecratie hangt niet af van de devotie van de priester. Een ander voorbeeld is de biecht. Wanneer de absolutie gegeven wordt, hangt de vergiffenis van de zonden niet af van de priester of van de penitent. Zolang de penitent berouw heeft en de priester de correcte woorden gebruikt, is het sacrament geldig. Het is dus niet zo dat iemand die tijdens de biecht (of tijdens de woorden van de absolutie) aan andere zaken denkt, maar enkel de helft van zijn zonden vergeven ziet.
De reden waarom Christus sacramenten ‘ex opere operato’ laat werken, is omdat gelovigen de zekerheid zouden hebben omtrent de geldigheid van het sacrament. Sacramenten zijn immers essentiële genade-middelen. Als we gedoopt worden, weten we met zekerheid dat we gedoopt zijn; als we naar de biecht gaan, weten we met zekerheid dat onze zonden vergeven zijn; etc.
Maar sacramenten werken ook ‘ex opere operantis’. Het is in een zekere zin “extra” genade die bekomen kan worden door de persoon, afhankelijk van zijn gesteldheid. De penitent wiens zonden vergeven worden, ondergaat dus twee effecten: Enerzijds zijn zijn zonden vergeven; anderzijds kan hij bijvoorbeeld méér genade verwerven om zijn tekortkomingen in de toekomst te overwinnen.
(Bron: Fundamentals of Dogma, Ludwig Ott)

Advertenties

From → Sacramenten

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: