Spring naar inhoud

V & A: Je zegt dat de liturgie niets te maken met gevoelens of smaak, maar doe je niet hetzelfde door de Tridentijnse liturgie te verkiezen?

by op 7 mei 2012

image

Neen. Het gaat hier niet om gevoelens of smaak, maar over katholiciteit. De Tridentijnse ritus is in haar karakter veel meer uitgesproken katholiek dan de nieuwe liturgie. Dit is een onbetwist feit. De nieuwe liturgie kwam tot stand voor oecumenische redenen. Alles wat onvervalst katholiek was, werd buitengesmeten: Kniebuigingen, verwijzingen naar de Mis als offer,  communie op de tong, stenen altaars, mannelijke misdiennaars, enzovoort. Voor een katholiek zonder complexen is dit eerder een verarming, dan een verrijking van de liturgie.
Bovendien is het ook een kwestie van kwaliteit. Het is immers zo dat wie naar de Tridentijnse Mis gaat, op voorhand weet wat hij krijgen zal. De vorm is voorgeschreven in de meest minuscule details en is substantieel dezelfde gebleven voor eeuwen. In de nieuwe liturgie daarentegen is creativiteit en originaliteit troef. De ene parochie is de andere niet. De kwaliteit van de eucharistieviering hangt af van de priester en zijn plaatselijke parochieraad.

Advertenties

From → Liturgie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: