Spring naar inhoud

Wist je dat? – De inwoners van Jeruzalem

by op 28 april 2012

image

Auteurs schatten dat er in de tijd van Christus in Jeruzalem zo’n 35.000-40.000 inwoners waren. Dat betekent dat Jeruzalem een betrekkelijk kleine stad was naar onze hedendaagse normen. Dit is een interessant gegeven wanneer we bepaalde passages uit het Nieuwe Testament in acht nemen.
– In de Handelingen van de Apostelen wordt vermeld dat er op één dag in Jeruzalem zo’n 3.000 gedoopt werden (Hand. 2:41). Alhoewel Jeruzalem op dat ogenblik een groot aantal bezoekers zou geteld hebben, is dit cijfer erg spectaculair als we het vergelijken met het aantal inwoners in de Heilige Stad. De farizeeërs hadden dus goede reden om erg ongerust te zijn.
– Twee hoofdstukken verder wordt vermeld dat het aantal gedoopte mannen 5.000 bedroeg. Wanneer het Oude Testament over “mannen” spreekt, dan worden vrouwen en kinderen niet meegerekend (cf. Mt. 14:21; 15:38). Met andere woorden, de 5.000 mannen in hoofdstuk 4 moeten verstaan worden als een totaal van 8.000-12.000 personen. Dit is een gigantisch groot aantal als we het vergelijken met de inwoners van Jeruzalem (35.000-40.000).
(Bron: The Life of Christ, Fillion L.C. S.S., 1928)

Advertenties

From → Wist je dat?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: