Skip to content

V & A: Waarom noemen katholieken een priester ‘Pater’ (Latijn voor ‘vader’)? Verbood Jezus niet om iemand vader te noemen: “Noemt ook niemand op aarde uw vader; want één is uw Vader, die in de hemelen is.” (Mt. 23:9)

by op 24 april 2012

image

Er is over het algemeen niets mis met de term ‘vader’ en daar zijn vele bewijzen in de Heilige Schrift voor. Christus bevestigt het Gebod: “Eer uw vader en moeder” (Mt. 19:19). En elders zegt Christus: “We hebben Abraham tot vader” (Mt. 3:9). Indien Christus daadwerkelijk het gebruik van het woord ‘vader’ verbood, dan sprak Hij Zichzelf tweemaal tegen.
Andere voorbeelden zijn voorhanden. St. Stefanus (Hand. 7:2) en St. Paulus (Hand. 22:1) noemen de Joodse leiders ‘vaders’. In de Brief aan de Korinthiërs verwijst St. Paulus naar zichzelf als hun vader in Christus door het evangelie (1 Kor. 4:14-15). En in de Brief aan de Romeinen verwijst hij naar Abraham als “de Vader van ons allen” (Rom. 4:16-17). En St. Johannes schrijft in zijn eerste Epistel: “Ik schrijf u, vaders …” (1 Jn. 2:13-14).
Al deze (en nog vele andere) citaten tonen aan dat er een gerechtvaardigd gebruik van het woord ‘vader’ bestaat. Hoe moeten we dan “Noemt ook niemand op aarde uw vader …” verstaan? Dit citaat mag niet op een absolute wijze verstaan worden, maar binnen de juiste context. Christus veroordeelt de hovaardigheid van de farizeeërs. Wat Hij zegt, betekent: ‘Beschouw uzelf niet als de bron van alle wijsheid, maar wees nederig en erken dat al uw kennis van God komt’.

Advertenties

From → H. Ordes

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: