Skip to content

V & A: Aanbidden moslims dezelfde God als de christenen?

by op 14 april 2012

De islam heeft niet dezelfde God als de christenen, om de eenvoudige reden dat ze de Heilige Drievuldigheid en Christus als de Zoon van God ontkennen. De apostel Johannes verwerpt de illusie dat diegenen die Christus afwijzen, dezelfde God aanbidden: “De Antichrist is hij, die loochent de Vader en de Zoon. Wie de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” (1 Jn. 2:22)
En laat er geen twijfel over bestaan dat de islam en de Koran de Heilige Drievuldigheid ontkennen: “Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria, was slechts een boodschapper van Allah . . . Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: ‘Drie (in één).’ Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben.” (De Vrouwen 4:171)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: