Skip to content

V & A: De hemel is een illusie. Het is misschien een leuk idee, maar dromen zijn bedrog.

by op 10 april 2012

De hemel van de bijbel stemt niet overeen met onze dromen. Het is onbaatzuchtige liefde en heiligheid, niet de voldoening van egoïstische verlangens; het is eerder de dood van egoïsme dan de bekrachtiging ervan; eerder heiligheid dan genot; eerder geestelijke liefde dan fysieke liefde.
En zelfs indien er een overeenstemming is tussen onze innerlijke verlangens en het idee van de hemel, dan is die overeenstemming niet noodzakelijk het resultaat van onze verlangens. Met andere woorden, God kan de mens zo geschapen hebben dat zijn verlangens overeenstemmen met het idee van de hemel, eerder dan dat God de hemel geschapen heeft volgens de verlangens van de mensen.
(Bron: Handbook of Chr. Apologetics, P. Kreeft & R. Tacelli, 1994)

Advertenties

From → Hemel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: