Skip to content

V & A: Wat goed doet het om een God te hebben, wanneer we de ellende en hongersnood in de wereld zien?

by op 5 april 2012
Moslims vallen een Egyptische Copt aan

Moslims vallen een Egyptische Kopt aan

Ten eerste is het kwade in werkelijkheid een gebrek aan het goede, en indien er kwaad is in de wereld, dan is er ook veel goeds waar we Gods bestaan wel in kunnen zien.
Ten tweede mogen we niet de wisselvalligheid van dit aardse leven als een bewijs zien dat God niet bestaat. Wat ik daarmee bedoel is dat je niet Gods bestaan kan erkennen wanneer alles goed schijnt, en hem ontkennen wanneer zaken fout gaan. Indien God bestaat voordat bepaalde zaken verkeerd gaan, betekent dat ook dat Hij bestaat na het ongeluk van een individu. En let wel het woord ‘individu’. Want als we de mensheid in zijn geheel beschouwen, dan zien we dat het leven een mengeling is van comfortabele en oncomfortabele zaken. Wanneer wij gelukkig zijn, lijden anderen. Wanneer wij lijden, zijn anderen gelukkig. En we kunnen niet zeggen dat God bestaat voor de gelukkigen, maar niet voor de ongelukkigen. Met andere woorden, we moeten niet de individuele kijk in acht nemen, maar de universele.
Ten derde, wat betreft de oneerlijke verdeling van de goederen in deze wereld en de hongersnood die daaruit volgt, heeft Gods voorzienigheid niet gefaald. Het is het beheer van de mensen dat te verwijten valt. Ondanks het feit dat individuen iets tekort komen, weten we dat er in de wereld voldoende graan, fruit, vlees en wol geproduceerd wordt om iedereen te voeden en te kleden. God heeft niet gefaald om voldoende te voorzien. Maar Hij heeft het beheer van deze wereld overgedragen aan de mensen, en het is eerder hun slecht beheer en egoïsme dat moet gecorrigeerd worden. Afrika bijvoorbeeld heeft veel te lijden, maar hoe zou Afrika er uitzien zonder al de corruptie, geweld en slechte leiders?
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: