Skip to content

V & A: Hoe weet je dat God eeuwig is, of altijd was, is en zal zijn?

by op 5 april 2012

Omdat indien God ooit een begin had, er vóór Zijn bestaan niets was. Welnu niets – met niets om mee te werken – kan nooit vanzelf iets scheppen. Maar er is duidelijk iets. Vandaar dat er nooit een tijd kan geweest zijn wanneer er niets was. God moet altijd bestaan hebben; en indien niemand verantwoordelijk is voor Zijn begin, dan is er ook niemand die mogelijk een einde kan maken aan Zijn bestaan. Hij zal altijd zijn. Vandaar dat God terecht Zichzelf het eeuwig bestaande Wezen noemde, toen Hij zei tot Mozes, “Ik ben Die ben.” (Vulgaat-vertaling, Ex. 3:14).
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: