Spring naar inhoud

V & A: Waarom meen je dat God bestaat, de Bijbel niet in acht genomen?

by op 3 april 2012

Er zijn vele aanwijzingen. De voornaamste redenen zal ik hier kort weergeven.
Ten eerste is er een bewijs dat God bestaat op basis van causaliteit. Het heelal, begrenst in al zijn details, kan niet zijn eigen oorzaak zijn. Wanneer we een huis zien, dan weten we dat er iemand moet geweest zijn die dat huis gemaakt heeft. Indien we een uurwerk zien, dan beseffen we dat er een uurwerkmaker moet geweest zijn. Zelfs een kind dat geboren wordt, is het resultaat van een oorzaak. Men vraagt soms wat er eerst was: De kip of het ei? Sommigen zouden zeggen «de kip»; anderen «het ei». Ik echter antwoord «God».
Alles wat geschapen is, moet ergens begonnen zijn. Alles heeft zijn oorsprong. Levensloze materie, zoals stenen, krijgt niet plots leven. Dat leven moet ergens vandaan komen, hoe men er ook over denkt. Die oorsprong is God. Men spreekt over de “Big Bang”, die volgens vele wetenschappers het begin is geweest van het heelal. Niemand echter vraagt zich af wat er voor de “Big Bang” bestond of wat het veroorzaakt heeft. Men kan niet teruggaan tot in de eeuwigheid. Zelfs wetenschappers drukken het bestaan van het heelal uit in tijd.
Een tweede aanwijzing is het moreel bewustzijn van de mensen. In elke persoon is er een aanvoelen van goed en slecht. Een mens weet inwendig wanneer hij iets verkeerd doet. Iets binnenin verwijt hem zijn gedrag. Hij weet dat hij tegen zijn inwendige stem handelt. Het is de stem van het geweten, die ons een wet oplegt die we niet gemaakt hebben, en die niemand zou kunnen gemaakt hebben, aangezien deze stem protesteert zelfs wanneer andere mensen ons immoreel gedrag niet kennen. Deze stem gaat in tegen wat we willen doen, waarschuwt ons op voorhand en beoordeelt ons achteraf. Deze ongeschreven wet van de stem van het geweten veronderstelt een tijdloze wetgever die deze wet in onze harten geschreven heeft. Wie anders dan God zou dit kunnen gedaan hebben?
Sommigen beweren dat het het resultaat is van opvoeding en cultuur, en voor een deel is dit gerechtvaardigd. Maar niet alles is een gevolg van sociologische invloeden. Wie geniet van het beroven van een arme? Wie voelt geen afkeer van het in brand steken van een huis waarin een onschuldige slaapt? Wie heeft geen wroeging over het nodeloos en excessief verminken van een naaste? Sommige zaken zijn ons van nature uit meegegeven. En noch de ouders, noch de omgeving hebben dat meegegeven.
Tenslotte vereist de rechtvaardigheid dat er een God is. We hebben misschien wel rechtbanken, maar iedereen weet dat rechtvaardigheid niet altijd het laatste woord heeft in deze wereld. Hier lijden de goeden vaak, en varen de slechten wel. Echter, de rechtvaardigheid vereist dat onrecht bestraft wordt, misschien niet in dit leven, maar ten minste in het volgende. Wat weerhoudt ons anders van boosaardigheid, indien we ongestraft kunnen blijven? Die rechtvaardigheid kan enkel bestaan in het volgende leven met een rechtvaardige God, die elke gedachte en handeling, zelfs de meest intieme, kent.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: