Skip to content

V & A: Jij, als katholiek, argumenteert dat God een uurwerkmaker is. Ik, als rationalist, vraag je, “Wie schiep jouw uurwerkmaker?”

by op 3 april 2012

Dat is geen logische vraag. Ik zeg dat het heelal vanzelfsprekend geschapen is, en datgene dat geschapen is,  een Schepper veronderstelt die ongeschapen is. Zoniet gaat het probleem voor eeuwig verder: een oneindige keten van oorzaak en gevolg. Het is logisch om te argumenteren dat er ergens een absoluut begin moet zijn, dat er – in het geval van de schepping – iets ongeschapen moet zijn. Het is echter niet logisch om te vragen: “Wie schiep het ongeschapene, wie schiep het absolute begin?” Indien God geschapen was door iemand anders, dan zou Hij Zelf een schepsel zijn en zou een schepper hebben. Zijn schepper zou dan God zijn, en niet Hij Zelf.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → God

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: