Skip to content

V & A: Natuurlijk zijn wetenschappers kritisch tegenover de Katholieke Kerk. De kerkdogma’s zijn allesbehalve wetenschappelijk.

by op 17 maart 2012

Wat is wetenschap? Het is de kennis die bewezen wordt door logische bewijzen van feiten of evidente principes. De katholieke theologie valt perfect binnen die grenzen. Er is geen enkel gegeven dat niet onderworpen werd aan een kritisch onderzoek op basis van logica en zelf-evidente principes. Misschien ken je de bewijzen niet, maar ze bestaan. Zo heeft St. Thomas van Aquino vijf waterdichte bewijzen voor het bestaan van God. Noem een willekeurig artikel van het katholieke geloof, en ik garandeer je dat er letterlijk duizenden boeken over geschreven zijn. Geen enkele religie in de wereld heeft zovéél geschreven en geargumenteerd als de Katholieke Kerk!!! De gemiddelde bibliotheek van een Benedictijnerklooster telt zo’n 250.000 boeken. Denk je nu waarlijk dat al die boeken louter sentimenteel en devotioneel zijn?! Neen, de Katholieke Kerk heeft wel degelijk zinnige dingen te zeggen, en ze respecteert daarbij de regels van de logica en de ware wetenschap.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Wetenschap

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: