Skip to content

V & A: Zijn de voorname wetenschappers niet anti-katholiek, omdat ze intelligenter zijn en beter weten?

by op 16 maart 2012

Neen. Het is omdat ze – aangezien ze mogelijkerwijs experten zijn in hun eigen materie – zichzelf beschouwen als een expert in alle materies. Ze veroordelen de Katholieke Kerk zonder voldoende kennis van zaken. Maar niet alle wetenschappers denken er zo over. Andere wetenschappers realiseren zich dat zij niet meer gekwalificeerd zijn in religieuze kwesties dan bijvoorbeeld een geneesheer over economie.
En laat ons de situatie eens omdraaien. Veronderstel dat morgen de Paus een wetenschappelijke verklaring zou afleggen omtrent de relativiteitstheorie. Zou niet gans de academische wereld moord en brand schreeuwen? Zouden ze niet beweren dat iemand die gespecialiseerd is in religie, geen verklaringen hoort af te leggen over materies waar hij niet mee vertrouwd is? Wel, als dat het geval is, welk recht hebben de wetenschappers dan om zich uit te spreken over de Katholieke Kerk? “Schoenmaker, blijf bij je leest.”
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

From → Wetenschap

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: