Skip to content

V & A: Heeft de Katholieke Kerk niet vele doctrines overgenomen van de heidenen? Kardinaal Newman was tenminste zo eerlijk om toe te geven dat katholicisme een mengeling is van het heidendom en het christendom.

by op 12 maart 2012

image

Er bestaan natuurlijk bepaalde gelijkenissen tussen religies, alleen al vanuit het feit dat het om religies gaat. Religie is natuurlijk voor de mens. Uiteraard komen bepaalde elementen terug. Maar correlatie en oorzakelijk verband zijn twee verschillende zaken. De Kerk heeft steeds een zéér voorzichtige houding aangenomen. Zo was het voor vele eeuwen verboden voor christenen om wierook te branden – ondanks het feit dat wierook in het Oude Testament gebruikt werd – uit angst dat de heidenen verkeerde conclusies zouden trekken.
Wat betreft Kardinaal Newman, observeerde deze dat men in bepaalde opzichten gebruik kan maken van het heidendom. Zelfs het heidendom, zoals Griekenland in de klassieke oudheid, had bepaalde elementen van waarheid. Het christendom kan die elementen van natuurlijke waarheid gebruiken, en alle foute concepten verwijderen, zodat alleen de waarheid overblijft. Men kan het vergelijken met het filteren van water. Wat overblijft, moet drinkbaar zijn.
Zo bestond er grote controverse  in de 3de-4de eeuw na Christus of de christenen al dan niet de Griekse filosofen mochten gebruiken. Sommigen beweerden immers dat alles wat van de heidenen kwam corrupt was. De Kerk oordeelde echter dat het wel degelijk geoorloofd was, omdat datgene wat goed is, steeds van God komt. Het was en is dus steeds een kwestie van waarheid en nuancering voor de Kerk.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Dogma

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: