Skip to content

V & A: Waarom eindigen de katholieke Bijbels niet het Onze Vader met “Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.”

by op 1 maart 2012

Verschillende latere Griekse manuscripten (MS 157 – 12de eeuw, MS 225 – 12de eeuw en MS 418 – 15de eeuw) eindigen het Onze Vader in Mt. 6:13 met deze Trinitaire formule. De afwezigheid van een dergelijke formule in de oudste en belangrijkste bijbelteksten, alsook in de patristieke commentaren over het Onze Vader (Tertullianus, Origenes, Cyprianus) suggereert dat deze formule nooit onderdeel was van de originele evangelies. Dit is ook de algemeen aanvaarde opinie van de academici. Men vermoedt dat deze Trinitaire formulering in de manuscripten werd opgenomen, onder invloed van de Griekse liturgie.

Waar komt de formule dan oorspronkelijk vandaan? De trinitaire tekst is mogelijkerwijs gebaseerd op 1 Kron. 29:11-13 (“U is de grootheid en macht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit”). De formule komt voor in de Didache, de oudste bewaarde katechismus uit de 2de-3de eeuw, alsook in de Griekse liturgie van Johannes Chrysostomus op het einde van het Onze Vader. Dom Orchard suggereert dat de toevoeging misschien bedoeld was om het Onze Vader niet te laten eindigen met het woord ‘kwaad’.

Hoe eindigden bepaalde bijbels met de bijkomende tekst na het Onze Vader? Erasmus stelde een nieuwe Griekse bijbel samen: De ‘Textus Receptus’. Voor zijn studie beschikte hij in Basel slechts over 6 Griekse manuscripten. Alle boeken dateerden uit de 12de eeuw of later, en kwamen allen, op één uitzondering na, uit de zgn. Byzantijnse bijbelgroep. Zijn Textus Receptus werd de basis van verschillende populaire protestantse bijbelvertalingen: De Lutherse Bijbel (Duits), de King James Version (Engels) en De Statenvertaling (Nederlands). Vandaar dat de meeste protestanten het Onze Vader slechts kennen met de toevoeging van de trinitaire tekst.

(Bron: A Textual Commentary on the Greek N.T., B. Metzger, 1994; Catholic Biblical Encyclopedia: N.T., J. Steinmueller & K. Sullivan, 1949; A Catholic Commentary on Holy Scripture, B. Orchard OSB, 1953)

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: