Skip to content

V & A: Mohammed is net zoals Jezus gezonden door God.

by op 2 februari 2012

Dit is onmogelijk voor de eenvoudige reden dat Mohammed en Christus elkaar tegenspreken. Beiden kunnen niet gelijk hebben. Een van hen is dus onwaarachtig en niet van God.
Alhoewel er tal van voorbeelden zijn, beperken we ons tot de twee meest voor de hand liggende:
– Mohammed zei dat Christus zijn komst voorspelde. Mohammed bestempelde zichzelf ook als de grootste profeet. Christus daarentegen zei dat er na hem geen profeten meer zouden opstaan: “Als dan iemand u zegt: Ziet, hier is de Christus, of ginds; gelooft het niet. Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten.” (Mt. 24:23-24)
– Mohammed verwierp de Heilige Drievuldigheid. Dat betekent dat Christus noch God, noch de Zoon van God was. Jezus Christus was dus voor hem een menselijke profeet en niet van goddelijke oorsprong. Christus daarentegen verklaarde menigmaal dat Hij de Zoon van God was: “Opnieuw vroeg Hem de hogepriester, en zei Hem: Zijt Gij de Christus, de Zoon van den Gezegende? Jesus sprak: Ik ben het! Gij zult den Mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand der Majesteit, en Hem zien komen op de wolken des hemels.” (Mk. 14:61-62) (Zie ook Lk. 1:35, 22:70; Jn. 10:36, 11:4, 13:31, 20:31, etc.)

Advertenties

From → Islam

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: