Skip to content

V & A: Het Oude Testament is vaak barbaars en spreekt het Nieuwe Testament tegen. Hoe kan God daar de auteur van zijn?

by op 28 januari 2012

Dat het Oude Testament barbaars mag lijken, zoals bijvoorbeeld steniging in geval van overspel, lijkt misschien in onze ogen onaanvaardbaar. Maar het is fout om de ruwere standaarden van meer primitieve tijden te vergelijken met de moderne standaarden.

Wat betreft de schijnbare tegenspraak volstaat het om op te merken dat de Nieuwe Wet perfecter is dan de Oude Wet. De liefde komt meer naar voren. Een eerste reden daarvoor is dat we sinds het Nieuwe Testament in Christus een rolmodel hebben, dat we kunnen imiteren. Het is met andere woorden gemakkelijker geworden voor de mensen om de liefde te beoefenen. Een tweede reden is dat Gods toorn verzoend wordt door het offer van Zijn Zoon, dat dagelijks wordt hernieuwd in het Heilig Misoffer.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: