Skip to content

V & A: Moet het Boek Genesis letterlijk of figuurlijk verstaan worden?

by op 27 januari 2012

Niet alles van Genesis moet letterlijk verstaan worden. Maar de essentie van alle feiten, die fundamenteel zijn voor het christendom, moet letterlijk verstaan worden. Dat God bijvoorbeeld de wereld in zeven dagen geschapen heeft, is niet letterlijk te verstaan. De dag en de nacht werden pas geschapen op de vierde “dag” (Gen. 1:14). Aangezien dagen geteld worden op basis van de zon, en dus dag en nacht, is het duidelijk dat het hier om een figuur gaat en niet om een letterlijke dagtelling. Andere zaken uit Genesis, zoals de erfzonde, de zondvloed, e.d., zijn wel letterlijk te verstaan.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: