Skip to content

V & A: Jezus had wel degelijk broers en zussen. Uw theorie dat de Joden geen onderscheid maken tussen broers en neven is onjuist. Het Hebreeuws gebruikt aparte termen om de verschillende familiale relaties aan te geven.

by op 25 januari 2012

Abraham en Isaac

Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat Christus geen Hebreeuws sprak, maar Aramees.

Ten tweede zijn je bevindingen gebaseerd op het moderne Hebreeuws, niet op het bijbelse Hebreeuws. We moeten onthouden dat het Hebreeuws lange tijd weinig gebruikt werd. Toen het op het einde van de negentiende eeuw aan populariteit won, werden nieuwe linguistieke elementen eraan toegevoegd. De niet-Hebreeuwse talen van de Joden, in het bijzonder het Yiddisch, hebben hun invloed gehad op het hedendaagse Hebreeuws.

In de tijd van Christus verwezen -zowel in het Hebreeuws als in het Aramees- de uitdrukkingen “broeders” en “zusters” niet uitsluitend naar de broers en zussen van een persoon, maar ook naar de relatie in dezelfde stam of familie, zoals neven en nichten. Het was een term met een meervoudige betekenis, zoals het woord ‘neef’ in het Nederlands.

Laat ons alvast een voorbeeld uit de Bijbel aanhalen dat dit bevestigt. Abraham was de oom van Lot. Dit wordt duidelijk vermeld (Gen. 11:27, 12:5, 14:12). Echter, in verschillende passages noemt Abraham Lot zijn broer:

“Daarom zei Abram tot Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en u, . . . want we zijn toch broers van elkaar.” (Gen. 13:8)

“Toen Abram hoorde, dat zijn broer Lot gevangen was meegevoerd, riep hij . . . .” (Gen. 14:14)

“Hij heroverde heel de buit, en voerde ook zijn broer Lot met zijn have, met vrouwen en manschappen terug.” (Gen. 14:16)

De Hebreeuwse uitdrukking “broeders” heeft dus wel degelijk meerdere betekenissen. Het Hebreeuws en Aramees zijn bovendien niet de enige talen in de wereld die geen onderscheid maken in de familiale relaties. De Navajo indianen in Amerika bijvoorbeeld noemen zowel broers, ooms als neven, ‘broeders’. Dit alles wijst erop dat de term ‘broeder’ in het Nieuwe Testament niet uitsluitend begrepen mag worden als ‘broer’.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: