Spring naar inhoud

V & A: Ik geloof in het Nieuwe Testament, maar niet in het Oude Testament. Teveel zaken lijken me overdreven of onjuist.

by op 24 januari 2012

Er zijn zaken in het Nieuwe Testament die even moeilijk te geloven zijn als in het Oude Testament. En als je consequent zou zijn, zou je ook het Nieuwe Testament moeten verwerpen. Echter, laat ons voorlopig aannemen dat je het Nieuwe Testament aanvaardt. Christus en de apostelen hadden hetzelfde Oude Testament als wij vandaag hebben. Zij behandelen het steeds als het geïnspireerde Woord van God in zijn geheel. Christus, de Zoon van God (!), zou de eerste geweest zijn om te verklaren dat het een valselijke en bedriegelijke fabricatie is. Echter, in de plaats daarvan citeerde Christus uit het Oude Testament en bevestigde Hij de autoriteit ervan: “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken. Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.” (Mt. 5:17-18) En in Lukas 24:27 lezen we, “En te beginnen met Moses en al de profeten, verklaarde Hij hun, wat in heel de Schrift over Hem was voorspeld.” Jij, echter, zou alle Heilige Schriften verwerpen die Christus bevestigde!?

In Johannes 5:39 zegt Christus, “Onderzoekt de Schriften, want gij meent, daarin het eeuwige leven te hebben; welnu, zij zijn het, die van Mij getuigen.” Maar Christus voegde er niet aan toe, “Maar pas op voor de niet-geïnspireerde delen, wanneer je de Schriften onderzoekt!” Niet geloven in het Oude Testament maakt een leugen van het Nieuwe Testament. Het beledigt God en Christus, en vernietigt elke vorm van geloof en logica.

(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Bijbel

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: