Skip to content

V & A: Vergiffenis door bemiddeling van een priester is tegenstrijdig met de leer dat Christus de enige bemiddelaar is.

by op 21 januari 2012

Eén Bemiddelaar verloste ons. De priester verlost ons niet; hij is slechts een gedelegeerd instrument van de Bemiddelaar. De Biecht is slechts één manier waarop de bemiddeling van Christus plaatsvindt. Het doopsel is een ander. En indien het doopsel een sacrament is voor de vernietiging van zonde, die we zelf niet begaan hebben maar erven van Adam, dan is het bijzonder passend dat er een ander sacrament bestaat die de zonden vernietigt die we wél zelf begaan hebben na ons doopsel. Christus was van deze toestand bewust en stelde het sacrament van de biecht in. Indien je gelooft in één Bemiddelaar, geloven wij dat ook; maar wij luisteren naar die ene Bemiddelaar en doen wat Hij ons bevolen heeft.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Biecht

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: