Skip to content

V & A: Ik geloof dat de apostelen de macht ontvingen om zonden te vergeven, maar dat het alleen voor hen bedoeld was en niet voor de priesters 2000 jaar later.

by op 20 januari 2012

Christus droeg Zijn Kerk op om alle volkeren te onderwijzen tot het einde der tijden. Om daartoe in staat te zijn, moesten de apostelen alle essentiële machten doorgeven aan hun volgelingen. De voorwaarden voor redding vandaag de dag moeten dezelfde zijn als die voor de eerste christenen. Indien de eerste christenen vergiffenis moesten bekomen van hun gedelegeeerde medemensen, dan is er geen reden waarom wij anders zouden moeten handelen. Wij delen in dezelfde privileges en verplichtingen als de eerste christenen.
Als in de 4de eeuw St. Ambrosius de biecht verdedigt door te zeggen dat, indien een mens zonde kan vergeven door hem te dopen, dan moeten we logischerwijs concluderen dat die persoon zich niets meer toeëigent dan wat de priester in het sacrament van de biecht doet. Dat priesters zo’n macht bezaten, was de christelijke doctrine in de tijd van Ambrosius en is tot op heden nog steeds de leer van de Katholieke Kerk. De orthodoxe kerk, die brak met de Katholieke Kerk in de 9de eeuw, heeft deze apostolische praktijk behouden. Het Protestantisme gaf het echter op in de 16de eeuw, omdat het ongemakkelijk en pijnlijk is. Maar indien we alle ongemakkelijke geboden van God afschaffen, dan blijven er niet veel over.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Biecht

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: