Spring naar inhoud

V & A: Maar hoe bewijs je dat God wel degelijk de macht om zonden te vergeven gedelegeerd heeft aan priesters?

by op 18 januari 2012

Te biecht gaanChristus was God en in Jn. 20:21-23 lezen we de zeer opmerkelijke woorden: “En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en sprak: Ontvangt den Heiligen Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.” Welnu, het was Christus’ taak om zonde te vernietigen. Hij gaf diezelfde taak aan Zijn apostelen. Goed wetend dat hun menselijke macht onvoldoende was, gaf Hij hun een bijzondere gave van de Heilige Geest voor dit werk. Beweren dat Christus de apostelen geen werkelijke macht gaf, is een ontkenning van de woorden en de ware betekenis van deze passage uit de Heilige Schrift. Het was duidelijk een macht die uitgeoefend zou worden, aangezien de christenen de apostelen benaderden om vergiffenis te bekomen.
(Bron: Radio Replies, EE.HH. L. Rumbe MSC en C. Carty, 1937)

Advertenties

From → Biecht

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: