Skip to content

V & A: Maria is geen maagd. Matteus 13:55-56 zegt, “Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers niet Jakobus, Josef, Simon en Judas, en leven zijn zusters niet allen onder ons?”

by op 14 januari 2012
Broeders en zusters van Jezus

Er is de mogelijkheid dat St. Jozef een weduwnaar, was en kinderen uit een vorig huwelijk had. Niets in de Heilige Schrift spreekt dit tegen, aangezien er nooit sprake is van «de zonen van Maria», maar wel telkenmale van «de broeders van Jezus».

De Joodse uitdrukking “broeders en zusters” verwijst niet uitsluitend naar de broers en zussen van een persoon, maar kan ook verwijzen naar de relatie binnen dezelfde stam of familie, zoals neven en nichten. Broeder kan in het Hebreeuws en het Aramees dus zowel als broer of als neef verstaan worden. We hebben hier dus te maken met een dubbelzinnige term. In het Nederlands hebben we ook een dergelijke dubbelzinnige term: Neef. Een neef kan zowel verwijzen naar de zoon van een oom, als naar de zoon van een broer of zus.
Bovendien wordt in alle landen de term ‘broeder’ in een ruimere betekenis gebruikt. Een vrijmetselaar zal een ander “broeder-vrijmetselaar” noemen, zonder enige suggestie dat die persoon geboren werd uit dezelfde moeder.
Daarenboven is het mogelijk dat het hier gaat om de zonen van St. Jozef. Zoals we weten was St. Jozef veel ouder dan Maria. Er is de mogelijkheid dat St. Jozef weduwnaar was en kinderen uit een vorig huwelijk had. Niets in de Heilige Schrift spreekt dit tegen, aangezien er nooit sprake is van «de zonen van Maria», maar wel telkenmale van «de broeders van Jezus».

Advertenties

From → H. Maagd Maria

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: